Quay lại

Các giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

30/12/2019 : 00:12

Ngày 28.12, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh do TS Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì, tiến hành nghiệm thu đề tài "Đánh giá trình độ công nghệ, tốc độ đổi mới công nghệ và đề xuất các giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định" KS Đinh Xuân Nhật - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định và cộng sự thực hiện.

Quang cảnh Hội đồng nghiệm thu

Trên cơ sở các số liệu điều tra, khảo sát 94 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, đề tài nghiên cứu đã phân tích các thành phần, chỉ số đóng góp công nghệ, phân tích trình độ công nghệ sản xuất theo 7 nhóm ngành (thực phẩm và đồ uống, sản xuất vật liệu xây dựng, chế tạo máy và kim loại, chế biến khoáng sản, gỗ, giấy và in, may mặc da giày, hóa chất thực phẩm). Xây dựng hệ thống cơ sở dự liệu lưu trữ thông tin sản xuất của doanh nghiệp, hệ thống tính toán các chỉ số công nghệ của doanh nghiệp, của ngành và của tỉnh dưới dạng web phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển KT-XH của tỉnh Bình Định. Tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của DN trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2017 là 12,62%.

KS Đinh Xuân Nhật chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

Trên cơ sở đánh giá kết quả của đề tài, nhóm tác giả đã nêu ra 6 điểm yếu về trình độ và tốc độ phát triển thiết bị công nghệ của doanh nghiệp, đề xuất 10 giải pháp chung và các giải pháp riêng cho 7 nhóm ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2030. Các thành viên trong Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh đánh giá kết quả nghiên cứu của tác giả, kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở dữ liệu cho việc so sánh công nghệ, phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định và làm cơ sở để Bộ KH&CN xây dựng bản đồ công nghệ chung trên toàn quốc. Hội đồng đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh xếp loại Đạt.

Tin ảnh Đức Tuấn

Tin liên quan