Quay lại

Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

10/09/2021 : 08:09

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, địa điểm thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.

Trung tâm Khám phá khoa học (Sở KH&CN Bình Định) tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa

Theo quy hoạch, tổng quy mô diện tích điều chỉnh quy hoạch khoảng 39 ha thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, gồm 02 vị trí điều chỉnh: Vị trí 1 là quỹ đất phía Bắc các dự án khoa học, diện tích 5 ha; vị trí 2 là quỹ đất phía Tây Nam khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, diện tích 34 ha.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch này nhằm chuẩn bị điều kiện cần thiết để xây dựng các chính sách đầu tư xây dựng nhà ở cho chuyên gia và thu hút nhân lực có trình độ cao về làm việc tại Bình Định, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Định theo kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành.

Nội dung đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Tin ảnh H. Tuấn

 

Tin liên quan