Quay lại

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

23/04/2021 : 05:04

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Quyết định phê duyệt danh mục 18 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021 (có danh mục kèm theo) đã được ký ban hành.

Xem toàn bộ quyết định tại đây

 

Tin liên quan