Quay lại

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

23/04/2021 : 06:04

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Xem toàn bộ nghị định tại đây

Tin liên quan