Quay lại

Năm 2020 đóng góp tăng TFP vào GRDP của Bình Định là trên 31%

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

09/03/2021 : 08:03

Ngày 2.3 tại TP. Quy Nhơn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN) phối hợp với Cục Thống kê tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp TFP năm 2020 tỉnh Bình Định.

Quang cảnh Hội nghị

Các chỉ tiêu về năng suất như năng suất lao động, năng suất vốn, năng suất yếu tố tổng hợp - TFP… là những số liệu thống kê quan trọng giúp theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Năng suất yếu tố tổng hợp (Total factor productivity - TFP) phản ánh sự đóng góp của các yếu tố khó định lượng như kiến thức - kinh nghiệm - kỹ năng lao động, cơ cấu lại nền kinh tế hay hàng hóa - dịch vụ, chất lượng vốn đầu tư mà chủ yếu là chất lượng thiết bị công nghệ, kỹ năng quản lý…Việc tính toán và phân tích các chỉ tiêu năng suất lao động, năng suất vốn và năng suất các yếu tố tổng hợp còn nhằm xác định thực trạng năng suất của địa phương từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Qua báo cáo cho thấy năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tốc độ tăng GRDP của Bình Định đạt 3,61% (thấp so với giai đoạn 2016 - 2019, tăng bình quân 6,88%), đóng góp của tăng TFP là 31,87%, đóng góp của tăng vốn đạt 65,56%, đóng góp của tăng lao động đạt 2,57%. Tuy nhiên, tốc độ tăng GRDP của Bình Định xếp vị thứ 1 trong 5 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Năm 2020, đánh dấu lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu vượt mức 1 tỷ USD, thu ngân sách Nhà nước đạt 12.187 tỷ đồng, vượt dự toán 23,6% dự toán năm.

Hội nghị cũng đưa ra một số giải pháp thúc đẩy tăng đóng góp TFP vào tăng trưởng GRDP của Bình Định trong giai đoạn mới góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đi vào thực tiễn như: tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tập trung thu hút phát triển công nghệ nguồn gắn với xu hướng cuộc cách mạng công nghệ 4.0; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách ưu đãi về đất đai, thuế…khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thông tin về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định thương mại tư do Việt Nam-EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Tin ảnh Lê Tuấn

 

Tin liên quan