Quay lại

Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

06/03/2021 : 17:03

Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”

Xem toàn bộ quyết định tại đây

Tin liên quan