Quay lại

Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

06/03/2021 : 18:03

Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Xem toàn văn quyết định tại đây

Tin liên quan