Quay lại

Thông báo danh sách thí sinh dự thi theo số báo danh, phòng thi, sơ đồ bố trí thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

06/03/2021 : 17:03

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-SKHCN ngày 12/10/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020.
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo niêm yết danh sách thí sinh dự thi theo số báo danh, phòng thi, sơ đồ bố trí thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
(phụ lục kèm theo trong thông báo).

Một số lưu ý đối với thí sinh:
- Danh sách thí sinh dự thi theo số báo danh, phòng thi, sơ đồ bố trí thi vòng 1 được niêm yết tại địa điểm thi (Trường Cao đẳng Bình Định, 684 Hùng Vương, Phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: skhcn.binhdinh.gov.vn.
- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi vào lúc 07h00 ngày 23/01/2021 tại Trường Cao đẳng Bình Định và thực hiện theo Thông báo triệu tập thí sinh.
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh được biết./.

Tải toàn bộ thông báo tại đây

 

Tin liên quan