Quay lại

Về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

23/04/2021 : 06:04

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 24/STTTTTTBCXB ngày 07/01/2021 về việc cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Sở Khoa học và Công nghệ cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

- Họ và tên: Lê Công Nhường

- Chức vụ: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

- Điện thoại cơ quan: 0256.352535; Di động: 0935.268.568

- Email: nhuonglc@skhcn.binhdinh.gov.vn

Tải công văn tại đây

Tin liên quan