Quay lại

Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

23/04/2021 : 06:04

Thời gian gửi công trình tham gia xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định trước ngày 18/12/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết tại đây

Tin liên quan