Quay lại

Nâng cao hoạt động đoàn kết hữu nghị

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/11/2020 : 08:11

Ngày 26.11, tại TP. Quy Nhơn, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định là tổ chức chính trị - xã hội hoạt động về công tác đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân; đoàn kết các tầng lớp nhân dân và các cơ quan ban ngành trong tỉnh nhằm vận động, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa nhân dân  Việt Nam, nhân dân Bình Định với nhân dân các nước trên thế giới và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Hiện nay,  Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định có 6 Hội hữu nghị thanh viên gồm: Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam – Pháp, Việt Nam-Nhật Bản, Việt Nam-Hàn Quốc, Việt Nam - New Zealandvà Việt Nam – Campuchia. Đại hội báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ II (2015-2020) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2020-2025) và bầu ra Ban chấp hành Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định. 

Quang cảnh đại hội

Trong 5 năm qua, hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân được tổ chức bài bản với nhiều hình thức đa dạng, tổ chức chương trình “Ươm mầm hữu nghị” đối với sinh viên Lào đang học tập tại Bình Định bước đầu hiệu quả thiết thực. Từ năm 2015 đến nay giá trị viện trợ giải ngân hàng năm khoảng 2 triệu USD, trong 6 tháng đầu năm 2020, các cá nhân nước ngoài, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tài trợ thực hiện tổng cộng 15 chương trình dự án và dự án với tổng giá trị viện trợ giải ngân đạt 362.730 USD. Nhân dịp Hội Gặp gỡ Việt Nam tại Pháp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, trường hè quốc tế tại Trung tâm ICISE, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định tổ chức giao lưu với GS. Trần Thanh Vân - GS. Lê Văn Ngọc, các giáo sư người Pháp nhân dịp Quốc Khánh Cộng hòa Pháp, tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát Pháp ngữ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ III.

Dự đại hội có bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thời gian đến, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, các hội quần chúng, các đơn vị thành viên tích cực vận động viện trợ của các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân trong và ngoài nước nhằm góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, môi trường. Phát triển sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa nhân dân Bình Định và nhân dân các nước.

Tin ảnh Tuấn Lê

 

Tin liên quan