Quay lại

Công văn v/v Công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh năm 2020 phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

16/01/2021 : 22:01

Công văn Số: 984/SKHCN-CN ngày 19/11/2020 V/v công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh năm 2020 phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng

Tải công văn 984/SKHCN-CN tại đây

Mẫu 1

Mẫu 2

Mẫu 3

Tin liên quan