Quay lại

Cộng đồng quản lý bảo vệ rạn san hô

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

19/11/2020 : 10:11

Ngày 18. 11 tại TP. Quy Nhơn, Hiệp Hội Thủy sản Bình Đinh tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến các sở ngành về phương án giao cộng đồng quản lý, bảo vệ rạn san hô tại một số khu vực biển Quy Nhơn.

Quang cảnh Hội thảo

Đây là chương trình thuộc Dự án Nâng cao năng lực của các tổ chức cộng động địa phương gắn với giao quyền quản lý, bảo vệ rạn san hô tại vùng biển ven bờ thuộc Vinh Quy Nhơn, dự án do Qũy Môi trường toàn cầu tài trợ. Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực của các tổ chức cộng đồng địa phương gắn với giao quyền quản lý, bảo vệ rạn san hô tại vùng biển ven bờ thuộc biển Quy Nhơn để phát triển nguồn lợi thủy sản và du lịch sinh thái, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Đại biểu các sở ngành ý kiến tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia dự án đã trình bày Phương án giao quyền cho tổ chức cộng đồng quản lý, bảo vệ khu vực biển tại Ghềnh Ráng, Nhơn Châu theo Luật Thủy sản năm 2017, để lấy tham vấn ý kiến của các đại biểu.

Tại Hội nghị sơ kết giữa kỳ Dự án Dự án Vinh Quy Nhơn vừa diễn ra vào tháng 10/2020, điều phối viên quốc gia Chương trình tài trợ dự án nhỏ, Qũy Môi trường toàn cầu nhận xét triển khai dự án tại Bình Định rất thuận lợi vì được UBND tỉnh Bình Định ủng hộ rất cao như cấp kinh phi đối ứng để triển khai dự án. Qua 12 tháng triển khai, đã có hơn 400 lượt người tham gia tập huấn, các hoạt động truyền thông phong phú như truyền thông sân khấu hóa biểu diễn tại cộng đồng, thành lập được 2 tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ rạn san hô.  

Tin Lê Tuấn

 

Tin liên quan