Quay lại

Tập huấn Sở hữu trí tuệ cho các viện trường

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

16/11/2020 : 10:11

Từ ngày 12-14.11 tại  TP. Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) phối hợp với Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn về Sở hữu trí tuệ cho các viện nghiên cứu, trường đại học.

Quang cảnh tập huấn/ảnh Ngọc Hiệu  

Tại khóa tập huấn các đại biểu được nghe các chuyên gia của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) và giảng viên của Trường ĐHQG Hà Nội, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh trình bày các chuyên đề: Quy trình khai báo sáng chế cho bộ phận quản lý sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; Kỹ năng xác định đối tượng đăng ký sáng chế từ kết quả nghiên cứu; Chiến lược  xây dựng phạm vi bảo hộ của sáng chế dạng sản phẩm; Chiến lược xây dựng phạm vi bảo hộ của sáng chế dạng quy trình; Soạn thảo Hợp đồng chuyển giao công nghệ cho đối tác trong nước; Soạn thảo Hợp đồng chuyển giao công nghệ cho đối tác nước ngoài.  

ThS. Lê Thị Thanh Tâm, phụ trách bộ phận Quản trị tài sản trí tuệ (ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh)  trình bày chuyên đề/ảnh Ngọc Hiệu

Các tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế: Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình; Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định tại khoản 2 Điều này. Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước. Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý. Người có quyền đăng ký quy định tại Điều này có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký. Tác giả sáng chế có thể là một người, nhiều người hoặc có thể đồng thời là chủ đơn (nếu bỏ kinh phí tạo ra sáng chế). Tên sáng chế có thể là một Sản phẩm, Quy trình hoặc Nhiều đối tượng….

Tin Lê Tuấn

 

Tin liên quan