Quay lại

Kế hoạch Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020 (Từ ngày 10/11 - 10/12/2020)

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

03/03/2021 : 03:03

Thực hiện Công văn số 5568/BYT-AIDS của Bộ Y tế ngày 14/10/2020 về việc triển khai Tháng Hành động quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS năm 2020. Sở Y tế Bình Định xây dựng kế hoạch “Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020”.

Tải toàn bộ kế hoạch tại đây

Tin liên quan