Quay lại

Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

06/05/2021 : 04:05

KẾ HOẠCH

Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Văn bản số 4438/BKHĐT-PTDN ngày 10/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định

file đính kèm

Tin liên quan