Quay lại

Quyết định về viêc ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

06/05/2021 : 04:05

Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tải quyết định tại đây

Tin liên quan