Quay lại

SOPHIA - cải thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu cho chăm sóc sức khỏe và IoT

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

22/05/2020 : 00:05

Hiện nay, một trong những thách thức lớn đối với việc sử dụng cơ sở dữ liệu chăm sóc sức khỏe, IoT, hay các ứng dụng nhiều dữ liệu khác là yêu cầu tốc độ và chi phí vận hành cao. Điều này dẫn đến việc quá tải của các trung tâm dữ liệu. Hệ thống SOPHIA cho phép cải thiện hiệu suất khai thác cơ sở dữ liệu cao nhất.

 

SOPHIA được tạo ra bởi nhóm các nhà khoa học từ Đại học Purdue. Nhà phát triển chính của dự án là Ashraf Mahgoub, nghiên cứu sinh ngành khoa học máy tính. Hệ thống được thiết kế nhằm giúp người dùng cấu hình lại cơ sở dữ liệu để có hiệu suất tối ưu, với khối lượng công việc thay đổi theo thời gian và cho các ứng dụng khác nhau như metagenomics (nghiên cứu để thu vật liệu di truyền trực tiếp từ các mẫu trong môi trường), HPC (tính toán hiệu năng cao), IoT….

Hệ thống SOPHIA có ba thành phần: bộ dự báo khối lượng công việc, bộ phân tích chi phí và một giao thức tái cấu hình phi tập trung nhận diện được các yêu cầu về tính khả dụng dữ liệu. Chúng liên kết để ghi nhận khối lượng công việc, phân tích chi phí nhằm đạt được hiệu suất tối ưu. Dựa vào các thông tin này, xác định được thời điểm tốt nhất để cấu hình lại các tham số cơ sở dữ liệu, tạo ra các kế hoạch tốt nhất.

SOPHIA được xây dựng với hệ cơ sở dữ liệu NoSQL, gồm 2 loại cơ sở dữ liệu chính là Cassandra (cơ sở dữ liệu phân tán mã nguồn mở được thiết kế để xử lý bộ dữ liệu lớn) và Redis (hệ thống lưu trữ dữ liệu với dạng key-value dễ dàng trong việc tìm kiếm bộ nhớ cho các loại cấu trúc dữ liệu như cây, hàng đợi, danh sách được liên kết). SOPHIA cũng đã được thử nghiệm với MG-RAST, một trong những kho lưu trữ lớn nhất cho dữ liệu metagenomic.

Diệu Huyền (CESTI) - Theo Techxplore.com

Nguồn:http://www.cesti.gov.vn

Tin liên quan