Quay lại

Phòng chống Covid-19

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

16/08/2021 : 09:08

Phòng chống dịch bệnh COVID19 :

1. Tài liệu Nền tảng.zip

2. Ấn phẩm trên Digital.zip

3. Nội dung trên báo chí, truyền hình.zip

4. Nội dung tin nhắn

5. Nội dung phát thanh

6. Hình ảnh tại điểm tiêm chủng.zip

7. Clip hướng dẫn sử dụng.zip

8. Mau_Danh_Sach_Doi_Tuong_Tiem_Covid-19_Chuan.xlsx