Quay lại

Xây dựng Quy Nhơn trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển của quốc gia

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 09/04/2019, 02:10 PM | Lượt xem : 1570

Sáng ngày (8/4) tại TP. Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị công bố, công khai  Đố án Quy hoạch xây dựng vùng Bình Định đến năm 2035. Dự hội nghị có bà Phan Thị Mỹ Linh-Thứ trưởng Bộ Xây dựng, lãnh đạo Viện Quy hoạch Đô thị-Nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng), ông Hồ Quốc Dũng-Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Phan Cao Thắng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và lãnh đạo các huyện. thị xã và các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Bà Phan Thị Mỹ Linh-Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao Quyến đinh và Đồ án Quy hoạch vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 cho lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định

Tại Hội nghị, Viện Quy hoạch Đô thị-Nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng) đã giới thiệu nội dung chính của Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 và thừa ủy nhiệm Thủ tướng Chính phủ,bà Phan Thị Mỹ Linh-Thứ trưởng Bộ Xây dựng,Công bố Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/ 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035. Với mục tiêu phát huy lợi thế vị trí chiến lược và tiềm năng kinh tế biển, xây dựng hệ thống đô thị-nông thôn Bình Định phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội-môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng. Nâng cao vị thế của tỉnh, tạo sức lan tỏa đến vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả khu vực Đông Nam Á.

         Bà Phan Thị Mỹ Linh-Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Thị Mỹ Linh-Thứ trưởng Bộ Xây dựng, mong rằng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện các cấp, sở, ban ngành phối hợp với Bộ, ngành có liên quan sớm triển khai lập các quy hoạch xây dựng vùng, liên huyện, vùng huyện. Quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch xây dựng nông thôn để cụ thể hóa Quy trình xây dựng vùng tỉnh. Kiểm soát việc hình thành phát triển các khu đô thị, khu kinh tế, công nghiệp, du lịch dịch vụ, đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt. Nghiên cứu tổ chức lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị của thành phố, thị xã trong vùng; lập thiết kế đô thị để làm công cụ quản lý kiến trúc, cảnh quan các đô thị trong vùng theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường nhưng vẫn giữ những nét đặc trưng riêng của tỉnh. Chúc Bình Định phát triển nhanh và bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng nhân văn, sinh thái để phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường.

Đồ án cùng chỉ ra các mục tiêu cụ thể như: Xây dựng mô hình không gian Bình Định phát triển linh hoạt và hiệu quả. Phát triển hệ thống đô thị-nông thôn theo hướng bền vững, giữ gìn sinh thái môi trường và phù hợp với xu thế hội nhập, sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng khung hạ tầng kỹ thuật diện rộng, các công trình đầu mối kỹ thuật kết nối đồng bộ với hệ thống đô thị, các khu động lực kinh tế và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia. Xây dựng thành phố Quy Nhơn trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển của quốc gia, theo định hướng dịch vụ- cảng biển-công nghiệp-du lịch, trọng tâm là dịch vụ - cảng biển tạo sức lan tỏa đến hệ thống đô thị toàn tỉnh Bình Định và vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Phát triển khu kinh tế Nhơn Hội làm động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội. Khai thác hiệu quả tiềm năng về nhân văn, sinh thái, cảnh quan để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn liền với bảo vệ môi trường.

Theo Đồ án quy hoạch thì mô hình phát triển và cấu trúc không gian vùng thì vùng tỉnh Bình Định được phân thành 2 vùng không gian, bao gồm tiểu vùng 1 là vùng kinh tế phát triển tổng hợp có diện tích khoảng 364.146 hecta bao gồm thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các huyện Tuy Phước, Vân Canh, Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh trong đó thành phố Quy Nhơn là đô thị trung tâm của tiểu vùng. Tiểu vùng 2 là vùng phát triển kinh tế nông nghiệp, chế biến công nghệ cao có diện tích khoảng 240. 911 hecta bao gồm các huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn. An Lão, Hoài An.

Đồ án Quy hoạch cũng đưa ra các định hướngphát triển như: Định hướng phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn; hệ thống hạ tầng kinh tế (định hướng phát triển công nghiệp, phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, nông lâm ngư nghiệp); hệ thống hạ tầng xã hội; phân bố khu vực bảo tồn vùng cảnh quan tự nhiên trong đó xây dựng và mở rộng khu du lịch dự trữ thiên nhiên An Toàn huyện An Lão quy mô cấp quốc gia với diện tích khoảng 26.050 hecta, xây dựng các khu bảo tồn, khu bảo vệ cảnh quan, khu dự trữ thiên nhiên cấp tỉnh trên cơ sở bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài, nguồn gen, quý, hiếm của tỉnh Bình Định, bao gồm khu bảo tồn loài- sinh cảnh Đầm Trà Ổ, khu bảo vệ cảnh quan núi Bà, khu bảo vệ cảnh quan Vườn cam Nguyễn Huệ, khu bảo vệ cảnh quan Quy Hòa-Ghềnh Ráng, khu dự trữ thiên nhiên Đầm Thị Nại; Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng.

 

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Theo định hướng phát triển đô thị của Đề án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến 2035, Bình Định có 22 đô thị gồm: TP. Quy Nhơn là đô thị loại I, 2 đô thị loại III là thành phố An Nhơn và đô Thị Hoài Nhơn, 2 đô thị loại IV là Tây Sơn và Các Tiến, 17 đô thị loại V trong đó có 7 đô thị mới thành lập là Mỹ Thành, Cát Khánh, Phước Lộc, Ân Tường Tây, Canh Vinh, Phước Hòa và An Hòa. 

Cũng theo ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: UBND tỉnh Bình Định tổ chức công bố, công khai Đồ án quy hoạch xây dựng vùng Bình Định đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm công khai cho các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân về nội dung của đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo theo quy định của luật xây dựng, qua đây cũng quảng bá hình ảnh quê hương Bình Định, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển đô thị của tỉnh theo quy hoạch đã được phê duyệt, phát huy vị thế và tầm quan trọng của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Đây là những định hướng lớn trong công tác xây dựng quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh Bình Định cho suốt chặng đường phát triển sắp tới.

 

Tin ảnh Lê Tuấn

Các tin bài khác