Quay lại

Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN

Ngày đăng : 06/09/2017, 04:40 PM | Lượt xem : 1603

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trên, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu và góp ý đối với dự thảo Thông tư (Hồ sơ dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http: www.most.gov.vn, mục "Lấy ý kiến về văn bản KH&CN").
Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trước ngày 20/8/2017 theo địa chỉ:
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số 8, Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;
Điện thoại: 024.37911632; Fax.: 024.37911631
Email: bandoluong@tcvn.gov.vn
Sau thời gian trên, Bộ Khoa học và Công nghệ không nhận được ý kiến góp ý thì coi như Quý cơ quan đồng ý với dự thảo.
Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.
Tệp đính kèm:
- Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN
- Thuyết minh Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN

Các tin bài khác