Quay lại

Văn phòng

Hồ Thị Thanh Hà

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại:0934 930 279

 

ThS.Trương Ngọc Phong

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng 

- Điện thoại: 0989 268 979

Võ Hoàng Hùng

- Chức vụ: Phó chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0902 434 170

ThS.Hàn Mai Thy

- Chức vụ: Kế toán trưởng

- Điện thoại: 0935 364 749

Đỗ Thị Thanh Nhạn

- Chức vụ: chuyên viên

- Điện thoại: 0968 871 239

 

Võ Thị Mỹ Hạnh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0971 382 189

Hoàng Thị Bích Thạch

 

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0966 887 700

Tạ Thị Mỹ Dung

 - Chức vụ: Văn thư

 - Điện thoại: 037 817 5409

Phạm Văn Hảo

- Chức vụ: Lái xe

- Điện thoại: