Quay lại

Văn phòng

 

Hồ Thị Thanh Hà

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0934 930 279

ThS.Trương Ngọc Phong

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng 

- Điện thoại: 0989 268 979

Võ Hoàng Hùng

- Chức vụ: Phó chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0902 434 170

       

ThS.Hàn Mai Thy

- Chức vụ: Kế toán trưởng

- Điện thoại: 0935 364 749

IMG_5732 (1).jpg

Hoàng Thị Bích Thạch

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0966 887 700

Tạ Thị Mỹ Dung

 - Chức vụ: Văn thư

 - Điện thoại: 037 817 5409

ThS. Trần Phương Thanh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0936 167 601

IMG_5729.jpg

Đỗ Thị Trà Giang

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0935 436 369

Nguyễn Thái

- Chức vụ: Lái xe

- Điện thoại: 0979 447 001