Quay lại

THÔNG BÁO tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018

Ngày đăng : 27/03/2018, 08:55 AM | Lượt xem : 2102

Thực hiện Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

I Các nhiệm vụ :

Nhiệm vụ 1:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình chăn nuôi và nhãn hiệu gà hữu cơ thảo dược Bình Định.

2. Mục tiêu:

- Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn bằng thảo dược theo hướng trang trại tập trung chuỗi giá trị.

- Xây dựng quy trình chăn nuôi gà hữu cơ thảo dược phù hợp với điều kiện thực tế tại Bình Định.

- Bước đầu xây dựng nhãn hiệu, xúc tiến phát triển thị trường cho nhãn hiệu gà hữu cơ thảo dược Bình Định (đảm bảo truy xuất nguồn gốc) góp phần phát triển kinh tế xã hội.

3. Nội dung:

3.1. Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn bằng thảo dược theo hướng trang trại tập trung chuỗi giá trị.

- Nghiên cứu thực trạng, khảo nghiệm để xây dựng quy trình chăn nuôi cho gà thả vườn từ việc sử dụng thức ăn hữu cơ thảo dược.

- Đánh giá kết quả sinh trưởng, phát triển và tác động môi trường trong quá trình thực hiện đề tài.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế, chất lượng thịt của gà được nuôi theo quy trình trên.

3.2. Xây dựng quy trình chăn nuôi gà hữu cơ thảo dược phù hợp với điều kiện thực tế tại Bình Định. (tác động đến chất lượng thịt và khả năng phòng bệnh)

3.3. Đăng ký nhãn hiệu gà hữu cơ thảo dược Bình Định và được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn.

4. Sản phẩm dự kiến:

- Quy trình chăn nuôi cho gà thả vườn từ việc sử dụng thức ăn hữu cơ thảo dược.

- Đơn đăng ký nhãn hiệu gà hữu cơ thảo dược Bình Định được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận.

Nhiệm vụ 2:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm sò huyết (Anadara.spp) tại Bình Định.

2. Mục tiêu:

- Nghiên cứu hoàn thiện Quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo sò huyết giống cấp I tại Bình Định.

- Nghiên cứu xây dựng Quy trình kỹ thuật ương sò huyết giống cấp I lên giống cấp II tại Bình Định.

- Nghiên cứu xây dựng Quy trình nuôi thương phẩm sò huyết phù hợp với điều kiện tự nhiên ở Bình Định.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của việc sản xuất nhân tạo, ương giống và nuôi thương phẩm sò huyết tại Bình Định.

3. Nội dung:

3.1. Chuyển giao/Tiếp nhận và hoàn thiện Quy trình sinh sản nhân tạo sò huyết giống cấp I tại Bình Định:

   + Tuyển chọn, nuôi vỗ sò huyết bố mẹ, kích thích, cho đẻ và thu ấu trùng nổi (Xác định sức sinh sản của sò huyết bố mẹ; tỉ lệ thụ tinh; tỉ lệ nở; Xác định các chỉ tiêu môi trường pH, nhiệt độ, NH3, oxy hòa tan, độ mặn).

   + Nghiên cứu ương ấu trùng nổi đến giai đoạn ấu trùng sống đáy (Xác định các chỉ tiêu môi trường: pH, nhiệt độ, NH3, oxy hòa tan, độ mặn; mật độ; cơ sở thức ăn; tỉ lệ sống; thời gian chuyển giai đoạn).

   + Nghiên cứu ương ấu trùng sống đáy đến giai đoạn con giống cấp I (Xác định các chỉ tiêu môi trường: pH, nhiệt độ, NH3, oxy hòa tan, độ mặn; mật độ; cơ sở thức ăn; tỉ lệ sống; thời gian chuyển giai đoạn).

Hoàn thiện Quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo sò huyết giống cấp I tại Bình Định.

3.2. Nghiên cứu ương sò huyết giống cấp I lên giống cấp II.

Xây dựng Quy trình kỹ thuật ương sò huyết giống cấp I lên giống cấp II phù hợp với điều kiện tự nhiên ở Bình Định

3.3.  Nghiên cứu nuôi thương phẩm sò huyết trong ao nước lợ và các khu vực hạ triều khác tại Bình Định.

Xây dựng Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm sò huyết phù hợp với điều kiện tự nhiên ở Bình Định.

3.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế trong việc sản xuất giống, ương và nuôi thương phẩm sò huyết tại Bình Định.

4. Sản phẩm dự kiến:

- 03 quy trình:

   + Quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo sò huyết giống cấp I tại Bình Định.

   + Quy trình kỹ thuật ương sò huyết giống cấp I lên giống cấp II phù hợp với điều kiện tự nhiên ở Bình Định.

   + Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm sò huyết phù hợp với điều kiện tự nhiên ở Bình Định.

- Sò huyết giống cấp I (2-3mm): 1 triệu con

- Sò huyết giống cấp II (10-20mm): 0,5 triệu con

- Sò huyết thương phẩm: 500 kg

II. Phương thức:

-Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

III. Hồ sơ tham gia tuyển chọn xây dựng theo mẫu:

   - Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Mẫu A-ĐĐK.

   - Thuyết minh theo Mẫu B1-TMĐTCN 

   - Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Mẫu C1-LLTC.

   - Lý lịch khoa học của các cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN theo Mẫu C2-LLCN.

   - Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (nếu có) theo Mẫu D-PHNC.

   - Số lượng hồ sơ: 12 bộ

IV. Nơi nhận Hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, số 208 Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2018.

Biểu mẫu đính kèm:

Mau-A-DDK.doc

Mau-B1-TMDTCN.doc

Mau-C1-LLTC.doc

Mau-C2-LLCN.doc

Mau-D-PHNC.doc

Các tin bài khác