Quay lại

V/V GÓP Ý DỰ THẢO LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT QUY MÔ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngày đăng : 05/09/2018, 02:27 PM | Lượt xem : 1311

 

TÊN ĐỀ ÁN

ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT QUY MÔ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

THỜI HẠN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

TỪ 12 THÁNG ĐẾN 36 THÁNG KỂ TỪ NGÀY KHỞI CÔNG

 

ĐỊA BÀN THỰC HIỆN

CÁC HUYỆN THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

 

CƠ QUAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH

File kèm theo:

Công văn v/v góp ý

Đề án lò đốt

 

Các tin bài khác