Quay lại

Thư chúc mừng năm mới 2018

Ngày đăng : 13/02/2018, 02:56 PM | Lượt xem : 467

Đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thân mến !

Nhân dịp năm mới 2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định thân ái gửi tới đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các cụ phụ lão, các cháu thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, đồng bào các dân tộc, cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các vị chức sắc, tín đồ các tôn giáo, những người con quê hương Bình Định đang sinh sống, công tác, học tập trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời thăm hỏi, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm qua, Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2017 đạt được những kết quả: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; các hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh được củng cố; đời sống nhân dân cơ bản ổn định; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và kiện toàn; đã và đang tích cực đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 và Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), tạo chuyển biến tích cực và làm tiền đề quan trọng cho những bước phát triển mới. Kết quả đạt được nêu trên đã tạo niềm vui, khí thế, động lực mới, sự tự hào, niềm tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và các doanh nghiệp trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác và học tập, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Năm mới 2018, là năm thứ ba Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong điều kiện tỉnh nhà đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có những thiệt hại do các đợt lũ lụt liên tiếp xảy ra vào cuối năm 2016 và cơn bão số 12 vào cuối năm 2017 để lại chưa kịp khắc phục. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho tỉnh ta trong năm 2018 là hết sức nặng nề, cần phải tiếp tục tập trung mọi nỗ lực, cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra là xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy lợi thế, nắm chắc thời cơ để đẩy nhanh tốc độ phát triển; chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo, huy động có hiệu quả nguồn lực xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hành động quyết liệt vì mục tiêu phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chăm lo cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh.

Trước thềm năm mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi đồng bào, đồng chí và cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; đồng thời, mong muốn đồng bào Bình Định đang sinh sống, công tác, học tập ở ngoài tỉnh và ở nước ngoài tiếp tục tham gia đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà và của đất nước.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định

Một số hình ảnh Xuân trên thành phố Quy Nhơn: 

Chùm ảnh Hoàng Tuấn

Các tin bài khác