Quay lại

Thông báo xúc tiến thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ – Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Ngày đăng : 07/09/2017, 09:25 AM | Lượt xem : 1011

TT Tên Cơ sở Bức xạ Thiết bị X-quang Số GP/Ngày cấp Thời hạn cấp phép Mã số
1 Phòng khám Đa khoa Thành Danh Chụp thông thường 

 

Model: SERIX TUR-DR 250

Sêri: 81062

297/GP-SKHCN 

 

26/5/2014

30/6/2016 017-05
2 Phòng khám Đa khoa Tâm Đức Chụp thông thường 

 

Model: KELEX MD 1100

Sêri: 528-10-2004

258/GP-SKHCN 

 

12/5/2014

30/6/2016 021-03
3 Phòng khám chẩn đoán Hoàng Thành Chụp thông thường 

 

Model: MK-120

Sêri: 501-630-41

256/GP-SKHCN 

 

12/5/2014

30/6/2016 024-05
4 Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn Chụp thông thường 

 

Model: UD125P-C

Sêri: 0562R43306; 6J0677

389/GP-SKHCN 

 

12/6/2013

30/6/2016 037-02
5 Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa X-quang tăng sáng truyền hình SHIMADZU 

 

Model: XUD150L-30F

Sêri: 0562R13302

447/GP-SKHCN 

 

27/6/2013

30/6/2016 038-02
Chụp thông thường 

 

Model: KXO-32S

Sêri: W2G09Z2479; 09L413F

448/GP-SKHCN 

 

27/6/2013

30/6/2016 071-01
7  

 

 

 

 

 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong

Chụp thông thường 

 

Model: SEMI-3

Sêri: 2K35070; 3J671

444/GP-SKHCN 

 

27/6/2013

30/6/2016 042-02
X-quang CT SACNNER HISPEED DUAL 

 

Model: 51146712

Sêri: 189511HM9

443/GP-SKHCN 

 

27/6/2013

30/6/2016 052-02
Chụp thông thường 

 

Model: IME – 100L

Sêri: W2D087053; 99B0822489

446/GP-SKHCN 

 

27/6/2013

30/6/2016 068-01
Tăng sáng truyền hình SHIMADZU 

 

Model: 0.3/0.8/P18DK-85

Sêri: 88239

445/GP-SKHCN 

 

27/5/2013

30/6/2016 072-01
Chụp thông thường 

 

Model: UD150L-40E

Sêri: 1271399408

478/GP-SKHCN 

 

03/7/2013

30/6/2016 092-00
8 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn X-quang tăng sáng truyền hình SHIMADZU 

 

Model: ZUD-L41D

Sêri: 0162Z41804; 90806

451/GP-SKHCN 

 

27/6/2013

30/6/2016 067-01
9 TTYT huyện Phù Cát Chụp thông thường 

 

Model: QG-25G

Sêri: QG25G-09B-0209; 08K665

408/GP-SKHCN 

 

17/6/2013

30/6/2016 069-01
10 TTYTThị xã An Nhơn Chụp thông thường 

 

Model: A802

Sêri: 090603; 08M740

269/GP-SKHCN 

 

08/5/2013

30/6/2016 070-01
11 Bệnh viện  Đa khoa tỉnh X-quang chụp can thiệp mạch máu (DSA) 

 

Model: Artis Zee Caling

Sêri: 146665; 3794

325/GP-SKHCN 

 

20/5/2013

30/6/2016 066-01

Các tin bài khác