Quay lại

Thông báo về việc đề xuất tham gia Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết bị và công nghệ nông – lâm – ngư nghiệp GROWTECH năm 2019

Ngày đăng : 26/07/2019, 04:08 PM | Lượt xem : 305

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 3446/UBND-VX ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh về việc tham gia Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết bị và công nghệ nông – lâm – ngư nghiệp GROWTECH năm 2019 theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 1522/BKHCN-PTTTDN ngày 28/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan đề xuất việc tham gia Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết bị và công nghệ nông – lâm – ngư nghiệp GROWTECH năm 2019 tại Hà Nội từ ngày 31/10-02/11/2019. (có văn bản gửi kèm)

Văn bản đề xuất xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định trước ngày 01/8/2019 theo địa chỉ:

Phòng Quản lý CN và SHTT – Sở Khoa học và Công nghệ
208 Diên Hồng – Quy Nhơn – Bình Định
ĐT: 0256.3521098

đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: truonghx@skhcn.binhdinh.gov.vn để xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến quý cơ quan để triển khai việc đề xuất.

Công văn số 1522/BKHCN-PTTTDN

Các tin bài khác