Quay lại

Thông báo tham gia giải thưởng Sáng tạo KH&CN 2018

Ngày đăng : 02/07/2018, 04:19 PM | Lượt xem : 1560

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2018

 

Căn cứ Công văn 3567/UBND-VX ngày 15 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh về việc tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2018; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến cơ quan, tổ chức, tác giả nộp hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2018, cụ thể:

1.Đối tượng được xét trao Giải thưởng:

Các tác giả hoặc đồng tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài đang lao động, học tập, công tác tại Việt Nam có các công trình khoa học - công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ.

2.Lĩnh vực khoa học công nghệ của Giải thưởng:

          Giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc các lĩnh vực sau:

          1. Công nghệ thông tin, Điện tử và Viễn thông;

          2. Cơ khí và tự động hóa;

          3. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống;

          4. Công nghệ vật liệu;

          5. Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu,  bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên;

          6. Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

3.Tiêu chuẩn đánh giá:

3.1. Các yêu cầu đối với công trình được xét giải thường:

          a) Công trình có tính mới, tính sáng tạo, lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam, đạt hiệu quả  kinh tế, xã hội cao, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chưa được trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và Giải thưởng của Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

          b) Công trình đã được Hội đồng Khoa học cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc các cấp tương đương trở lên, Hội đồng Khoa học của Tổng Công ty được thành lập theo Quyết định 90, 91/TTg ngày 7/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ và các tập đoàn kinh tế hoặc Hội đồng Khoa học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật nghiệm thu đánh giá loại khá trở lên.

          c) Ưu tiên xét Giải thưởng đối với các công trình khoa học công nghệ được áp dụng mang lại hiệu quả cao ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo. Khuyến khích các tác giả trẻ tham gia vào các công trình khoa học công nghệ được áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả cao.

         3.2. Các tiêu chuẩn xét trao giải thưởng:

          a) Tính mới: Công trình đề cập tới những công nghệ, những vấn đề khoa học công nghệ chưa được công bố trên thế giới, chưa được bộc lộ hoặc phổ biến bằng các nguồn thông tin ở Việt Nam.

          b) Tính sáng tạo: Căn cứ vào trình độ khoa học công nghệ ở trong nước và ngoài nước, công trình đó không nảy sinh một cách hiển nhiên đối với chuyên gia trong lĩnh vực đó mà là kết quả của hoạt động khoa học kỹ thuật tạo ra.

          c) Hiệu quả:

          - Hiệu quả kinh tế: Là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng công trình đó vào sản xuất và đời sống.

          - Hiệu quả kỹ thuật: Được thể hiện bằng những giải pháp kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với các giải pháp kỹ thuật trước đó.

          - Hiệu quả xã hội: Được thể hiện dưới dạng tạo công ăn việc làm, cải thiện điều kiện sống, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường...

          d) Khả năng áp dụng: Công trình có khả năng áp dụng ở quy mô công nghiệp, sản phẩm dễ chế tạo, dễ sử dụng, nguyên vật liệu dễ kiếm, thay thế nhập ngoại ...

4. Hồ sơ tham dự Giải thưởng

          Hồ sơ có 2 bộ, mỗi bộ bao gồm:

          1. Đơn xin tham dự Giải thưởng (theo mẫu)

          2. Bản tóm tắt giới thiệu công trình và bản toàn văn công trình.

          3. Bản liệt kê đầy đủ các tài liệu tham khảo và mức độ sử dụng, đặc biệt là các phần mềm mã nguồn mở...

          4. Bản gốc nhận xét, đánh giá của Hội đồng Khoa học như quy định ở Mục 3.1.b  của Thông báo này. Nếu là bản sao phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc xác nhận của công chứng.

          5. Danh sách các chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm và cộng sự kèm theo thỏa thuận về tỷ lệ phần trăm (%) đóng góp bằng chính lao động sáng tạo của từng người có xác nhận của cơ quan chủ quản.

          6. Các tài liệu khác (nếu có) như: Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan đến công trình tham dự, xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình về hiệu quả đạt được do việc áp dụng đó mang lại, các bản đề mô.

          7. Các mục 1, 2, 5 gửi file văn bản word kèm theo. Các file ảnh tác giả, ảnh công trình và các video phóng sự liên quan đến công trình gửi bẳng đĩa CD hoặc các phương tiện khác.

5. Thời hạn và nơi nhận Hồ sơ:

Hồ sơ tham gia Giải thương Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018 có thể gửi về địa chỉ và thời hạn như sau:

5.1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định; Địa chỉ: số 472 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định; Điện thoại: 0256.3828598. Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 15/9/2018.

5.2. Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định; Địa chỉ: số 208 Diên Hồng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: 02563. 523621. Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 10/9/2018.

Chi tiết Thể lệ, Mẫu hồ sơ tham gia Giải thưởng được đăng tải trên website của Sở Khoa học và Công nghệ - www.skhcn.binhdinh.gov.vn (mục Thông báo).

* Lưu ý:Đối với các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do cá nhân tự thực hiện, đáp ứng điều kiện tham gia Giải thương nhưng chưa được cấp thẩm quyền đánh giá, nghiệm thu; tổ chức, cá nhân có thể liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đánh giá, nghiệm thu./.

 

Biểu mẫu:

Đơn đăng ký:Tải về

Thể lệ:Tải về

 

 

Các tin bài khác