Quay lại

Thông báo kết quả cung cấp thông tin cho Portal MOST trong 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng : 06/09/2017, 04:37 PM | Lượt xem : 1521

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2973/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2013 về việc ban hành Quy chế Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động Portal MOST và Quyết định số 3483/QĐ-BKHCN ngày 08/11/2013 về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho Portal MOST, Trung tâm Tin học xin báo cáo một số kết quả chính về tình hình cung cấp thông tin cho Portal MOST từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2017 như sau (Báo cáo chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm):  

- Tổng số 1359 tin tức, bài viết, các văn bản KH&CN, văn bản dự thảo, thông báo, tin video, điểm báo…(sau đây gọi tắt là tin/bài) được đăng tải trong tất cả các chuyên mục, chuyên trang trên Portal MOST. Việc cập nhật thông tin cho Portal MOST luôn đảm bảo trung bình 10,5 tin, bài/ ngày làm việc. 

- 17/36 đơn vị có trách nhiệm phải thường xuyên cung cấp thông tin cho Portal MOST đã đảm bảo cung cấp đủ về số lượng tin/bài theo quy định - trung bình 02 tin, bài/ tháng. Trong đó, nổi bật việc quán triệt thực hiện tốt quy định là 8 đơn vị (cung cấp số lượng tin/bài cho Portal MOST gấp hơn 2 lần theo quy định).

- 19/36 đơn vị không cung cấp đủ số lượng tin/bài cho Portal MOST theo quy định (đặc biệt là 05 đơn vị không cung cấp tin/bài nào).

Trân trọng thông báo và rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Các tin bài khác