Quay lại

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến,giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021

Ngày đăng : 18/09/2019, 02:45 PM | Lượt xem : 435

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Các tin bài khác