Quay lại

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng : 30/01/2019, 02:49 PM | Lượt xem : 523

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

Các tin bài khác