Quay lại

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019

Ngày đăng : 05/06/2018, 10:27 AM | Lượt xem : 2106

Kính gửi:

 

- Các Sở, Ban, Ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Các Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

 

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 theo các định hướng sau đây:

I. Các nhiệm vụ trọng tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

1. Khoa học tự nhiên

- Nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ cho công tác quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường;

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải trong công nghiệp, sinh hoạt, bảo vệ môi trường sinh thái;

- Nghiên cứu các biện pháp về bảo đảm an toàn bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp;

- Nghiên cứu cơ sở khoa học, các biện pháp chống ăn mòn kim loại, xây dựng bản đồ ăn mòn kim loại ở các vùng ven biển phục vụ cho việc xây dựng và phát triển các cơ sở hạ tầng, thu hút đầu từ du lịch, dịch vụ ở các vùng ven biển;

- Nghiên cứu nâng cao năng lực dự báo, quan trắc, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, chủ động phòng tránh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo vệ, phòng chống tình trạng cát bay, sa mạc hóa ở một số vùng ven biển. Bảo vệ không gian thoát lũ lưu vực các sông trên địa bàn tỉnh.

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh của tỉnh như:  thức ăn chăn nuôi, chế biến nông - lâm - thủy sản, vật liệu xây dựng, dược phẩm… Tăng cường ứng dụng công nghệ mới đi đôi với bảo vệ môi trường (sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường);

- Nghiên cứu hướng phát triển ngành công nghiệp sản xuất các phụ tùng, trang thiết bị phục vụ ngành nông nghiệp và y tế;

- Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp phục vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề;

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch phục vụ thị trường trong và ngoài nước;

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp…;

- Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ quy hoạch, thiết kế và xây dựng mới phù hợp điều kiện của tỉnh; phát triển vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng;

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất sạch trong các ngành công nghiệp khai thác và chế biến;

- Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống trên địa bàn tỉnh;

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tự động hoá vào sản xuất và đời sống;

- Nghiên cứu công nghệ phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả an toàn - an ninh hệ thống giao thông; phát triển tổng thể hệ thống giao thông thông minh tại tỉnh;

- Thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, đổi mới, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải tiến quy trình sản xuất, công nghệ quản lý tiên tiến; hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý, sản xuất trong bối cảnh công nghệ 4.0.

3. Khoa học nông nghiệp

- Nghiên cứu khảo nghiệm, tuyển chọn các giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, phù hợp ở các vùng sinh thái theo xu hướng giống chất lượng và thích ứng biến đổi khí hậu. Chú trọng nghiên cứu phát triển cây dược liệu có giá trị cao, có thị trường tiêu thụ;

- Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao; Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm... để giảm thiểu mùi hôi tránh gây ô nhiễm môi trường đảm bảo an toàn sinh học.

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình cánh đồng lớn, hình thành các vùng sản xuất tập trung, các vùng sản xuất lúa, lạc chất lượng cao; quy hoạch phát triển diện tích mía, ngô, sắn hợp lý để phục vụ công nghiệp chế biến;

- Xây dựng các chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện Chương trình quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản;

- Phát triển nuôi trồng thủy sản phù hợp điều kiện địa hình của địa phương. Đẩy mạnh nuôi trồng, khai thác và xuất khẩu thủy, hải sản. Xây dựng thương hiệu một số sản phẩm nông nghiệp;

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Chú trọng công tác bảo vệ nguồn gen và đa dạng sinh học, đồng thời từng bước nghiên cứu đưa các giống cây trồng biến đổi gen an toàn, có chất lượng cao vào sản xuất.

- Nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

4. Khoa học y dược

- Ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong y học hiện đại để chẩn đoán và điều trị bệnh;

- Đề xuất các mô hình, giải pháp dự phòng, kiểm soát, phòng chống và điều trị các bệnh, dịch nguy hiểm có nguy cơ lây lan rộng và dự phòng, kiểm soát các bệnh không lây nhiễm (tim mạch, ung thư, đái tháo đường, sức khỏe tâm thần cộng đồng, các bệnh về phổi...);

- Nghiên cứu mô hình, giải pháp tăng cường chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em; mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu, bác sĩ gia đình;

- Nghiên cứu mô hình và các giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các mặt: quản lý chất lượng các bệnh viện, quản lý y tế ngoài công lập, quản lý dược phẩm, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới sản xuất một số loại thuốc mới và thuốc điều trị ung thư có chất lượng tương đương với sản phẩm các nước tiên tiến, có giá thành phù hợp, góp phần phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

5. Khoa học xã hội và nhân văn

- Nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ cho việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh;

- Nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học và kỹ năng sáng tạo cho học sinh;

- Nghiên cứu, xây dựng các nhiệm vụ nhằm sưu tầm, bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc, lịch sử và các nhân vật lịch sử của tỉnh.

II. Yêu cầu chung:

- Có khả năng ứng dụng vào thực tế, có địa chỉ áp dụng cụ thể và có khả năng mang lại hiệu quả cao hơn so với hiện tại.

- Tính cấp thiết, tính khoa học, tính thực tiễn và có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi tỉnh.

- Cung cấp đầy đủ các nội dung cơ bản theo các biểu mẫu (được gởi kèm).

          III. Hình thức đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN năm 2019

1. Phiếu đề xuất và phiếu đề xuất đặt hàng (có phụ lục kèm theo)

          (Biểu mẫu phiếu đề xuất và phiếu đề xuất đặt hàng download tại địa chỉ http://skhcn.binhdinh.gov.vn mục Hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019)

          2. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN gửi bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ và Đăng ký trực tiếp trên website của Sở Khoa học và Công nghệ (bắt buộc) theo đường dẫn sau: http://skhcn.binhdinh.gov.vn -> vào mục "Quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh".

3. Thời gian đăng ký: từ nay đến hết ngày 30/6/2018.

4. Địa điểm nhận đăng ký: Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định.

(Số 208, Diên Hồng, TP. Quy Nhơn - Tel: 0256.3524511 - Fax: 0256.3523661)

Căn cứ vào nội dung chủ yếu các lĩnh vực trọng điểm nêu trên, đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất cụ thể từng nhiệm vụ KH&CN và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo đúng mẫu và thời gian quy định. Nếu quá thời gian quy định hoặc các phiếu đề xuất thể hiện không đầy đủ các nội dung, Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm./.

Biễu mẫu:

Mẫu A1.docx

Mẫu B1.docx

Mẫu B2.docx

Các tin bài khác