Quay lại

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức KH&CN công lập: Nâng chất lượng, tăng hiệu quả

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 05/11/2018, 02:04 PM | Lượt xem : 1719

Sở KH&CN đã xây dựng và lấy ý kiến góp ý cho 2 đề án sát nhập và hợp nhất các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập trực thuộc. Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hữu Hà đã trả lời phỏng vấn của PV Báo Bình Ðịnh về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm giảm đầu mối, tạo nguồn lực phát triển đột phá cho các đơn vị KH&CN.

Cào bằng, dàn trải thì… khó mạnh

* Được biết, hiện vẫn còn sự chồng chéo, phân tán nguồn lực trong hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành KH&CN tỉnh; vậy thực trạng cụ thể là gì, thưa ông?

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở KH&CN (Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm, Trung tâm Thông tin và thống kê KH&CN, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng - thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh, cũng như cung cấp các dịch vụ công về KH&CN, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh. Cả 4 đơn vị này đều đã thực hiện tự đảm bảo một phần chi kinh phí thường xuyên theo quy định.

Trung tâm Khám phá khoa học, nơi đầu tiên ở Việt Nam công chúng có thể
đến chơi và khám phá khoa học

Sở còn có Trung tâm Khám phá khoa học, đơn vị này hoạt động đặc thù với mục tiêu đem đến cho giới trẻ sự khám phá và đam mê khoa học, nên trước mắt chưa đặt ra vấn đề tự chủ, không thực hiện sáp nhập.

Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức cồng kềnh hiện nay dẫn đến phân tán về nhân lực KH&CN, nguồn vốn chi đầu tư phát triển dàn trải, thiếu tập trung. Một khi vẫn còn cào bằng, dàn trải thì… khó mạnh! Mặt khác, một số lĩnh vực, nhiệm vụ của các đơn vị hiện đã được xã hội hóa hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, công bằng và hiệu quả trong cung cấp các dịch vụ công theo lộ trình cải cách hành chính nhà nước.

* Việc sắp xếp, tinh gọn các tổ chức KH&CN công lập được thực hiện như thế nào?

- Triển khai Kế hoạch 35-KH/TU của Tỉnh ủy và Quyết định 2413/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đến nay, Sở KH&CN đã xây dựng và lấy ý kiến góp ý cho 2 Đề án: sát nhập Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng vào Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm; hợp nhất Trung tâm Thông tin và thống kê KH&CN với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đảm bảo theo đúng lộ trình. Như vậy, từ 4 đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sắp xếp sẽ còn 2 đơn vị.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ giảm đầu mối, các đơn vị phát huy được vai trò của mình, chủ động huy động vốn của nhà đầu tư trong và ngoài nước để nâng cao năng lực tài chính, đầu tư đổi mới công nghệ, triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN vào kinh doanh…

Sở đang xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở giảm từ 7 phòng chuyên môn còn 5 phòng chuyên môn.

Quang cảnh hội nghị CB, CC, VC và người lao động năm 2018

Cốt yếu là nâng "chất" cho hoạt động

* Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đi cùng với yếu tố con người, không đơn thuần chỉ là "cắt" cơ học…

- Sắp xếp hoàn thiện bộ máy và tinh giản biên chế là vấn đề phức tạp và nhạy cảm khi liên quan đến quyền lợi của nhiều tổ chức, và quan trọng là yếu tố con người. Không chỉ khó khăn khi các đơn vị có quy mô lớn, nhiều mảng công việc, nhiều chức năng, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy còn gắn liền với tinh giản biên chế. Vì thế, không đơn thuần chỉ là "cắt" cơ học về lượng, mà phải đi vào yếu tố cốt yếu là nâng "chất", để giữ đúng người, vào đúng việc.

Để làm được cả 2 nhiệm vụ trên, Sở KH&CN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Quan trọng hàng đầu là phổ biến, quán triệt tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tầm quan trọng và sự cần thiết phải thực hiện kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và yêu cầu thực tế. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện, phân rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy ở các đơn vị.

Đồng thời, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy để tránh chồng chéo, trùng lắp. Xác định vị trí việc làm, bố trí hợp lý số lượng người làm việc có trình độ đào tạo; cũng như thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp.

* Bộ KH&CN đã có định hướng chuyển các đơn vị nghiên cứu khoa học sang DN, vấn đề này sẽ được thực hiện như thế nào qua việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy lần này?

- Bên cạnh việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các đơn vị sự nghiệp KH&CN cần chuyển động mạnh mạnh mẽ hơn, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tiếp tục phát huy các thế mạnh của các đơn vị; ưu tiên lựa chọn các ngành, lĩnh vực khoa học để đầu tư, đặc biệt là công nghệ cao để làm "đầu tàu" kéo theo ngành KH&CN tạo đột phá rõ rệt.

Tăng cường liên kết đơn vị sự nghiệp công lập với trường đại học và DN nhằm gắn kết nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo, sản xuất, kinh doanh. Sở KH&CN cũng sẽ đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để tăng mức độ hoạt động và số lượng tổ chức dịch vụ KH&CN, huy động mọi nguồn lực tham gia…

* Xin cảm ơn ông!

Theo Mai Hoàng (Báo Bình Định

Các tin bài khác