Quay lại

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật chuyển giao công nghệ

Ngày đăng : 10/05/2019, 09:50 AM | Lượt xem : 596

Tải file:

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật chuyển giao công nghệ

Ban hành quy chế chuyển giao công nghệ, thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định

Các tin bài khác