Quay lại

Phòng Thanh tra

 

Nguyễn Đức Tài

- Chức vụ: Chánh thanh tra
- Điện thoại: 0977 139 024

IMG_5733 (1).jpg

ThS.Đào Thị Ái Thùy

- Chức vụ: Phó chánh thanh tra 
- Điện thoại: 0935 651 451

Lê Quốc Hiệp

 

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0907 144 445