Quay lại

Phòng Quản lý khoa học

ThS.Phan Thị Bích Hạnh

- Chức vụ: Trưởng phòng. 

- Điện thoại: 0983 242 621


Đào Vũ Nguyên

- Chức vụ: Phó trưởng phòng. 

- Điện thoại: 0935 593 797


ThS.Đặng Thị Phương Mai

- Chức vụ: Chuyên viên. 

- Điện thoại: 0934 972 407


Trần Đức Mẫn

- Chức vụ: Chuyên viên. 

 

- Điện thoại:

Nguyễn Thái

- Chức vụ: chuyên viên

 

- Điện thoại: 0979 447 001