Quay lại

Phòng Quản lý khoa học

 

ThS.Phan Thị Bích Hạnh

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0983 242 621


ThS.Đào Vũ Nguyên

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0935 593 797

ThS.Đặng Thị Phương Mai

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0934 972 407

IMG_5731.jpg

Nguyễn Lê Thanh Thảo

- Chức vụ: chuyên viên

- Điện thoại: 0766 656 262