Quay lại

Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ

ThS.Huỳnh Xuân Trường

- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0903570656

 

Hồ Thị Thùy Trinh

- Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 0906 714 609


Võ Lý Nguyên Bảo

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Điện thoại: 0982 848 197