Quay lại

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Hồ Thị Thanh Hà

- Chức vụ: Trưởng phòng 

- Điện thoại:0934 930 279

 


Võ Thị Mỹ Hạnh

- Chức vụ: Kế toán 

- Điện thoại: 0971 382 189


ThS.Hàn Mai Thy

- Chức vụ: Kế toán 

- Điện thoại: 0935 364 749