Quay lại

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2018

Ngày đăng : 07/01/2019, 10:47 AM | Lượt xem : 570

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp huyện có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, từng bước đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển KH&CN tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 cho thấyhoạt động của ngành khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh nói chung có nhiều khởi sắc, kết quả thực hiện Chương trình hành động đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần phải kể đến sự đóng góp của KH&CN các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện). Một số kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện nổi bật năm 2018:

Thăm quan "Chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng đông trùng hạ thảo" tại huyện Phù Cát

Trong công tác thông tin tuyên truyền, đã chủ động đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân, hình thức triển khai đa dạng, trong năm, các huyện đã tổ chức được gần 300 lớp tập huấn cho khoảng 13.000 lượt người dân với 15.000 tài liệu kỹ thuật được phát hành; một số địa phương đã chủ động xây dựng chuyên mục phát sóng khoa học và công nghệ định kỳ trên đài truyền thanh như chuyên mục "pháp luật và đời sống" vào thứ 3; bên cạnh đó, đã có 250 tin, bài liên quan đến khoa học và công nghệ được biên tập, phát sóng trên đài truyền thanh huyện, xã, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện; Hội khoa học kỹ thuật thị xã An Nhơn xây dựng và xuất bản tờ tin tần suất 01 số/quý, nội dung giới thiệu các kết quả nghiên cứu, các mô hình có khả năng áp dụng trên địa bàn thị xã.Ngoài ra, hiện nay Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ đang triển khai xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin khoa học và công nghệ trên trang thông tin KH&CN cấp xã trên địa bàn tỉnh để cung cấp thông tin khoa học và công nghệ cho cơ sở. Tính đến nay, đã có 09 xã tại 07 huyện đã được hỗ trợ xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin khoa học và công nghệ trên trang thông tin điện tử của xã (bao gồm:  xã Ân Tín, Ân Thạnh – huyện Hoài Ân; xã Bình Nghi – huyện Tây Sơn; xã Cát Tài – huyện Phù Cát; xã An Tân – huyện An Lão; xã Phước Sơn - huyện Tuy Phước; xã Tam Quan Nam – huyện Hoài Nhơn; xã Canh Vinh – huyện Vân Canh và xã Nhơn Mỹ - thành phố Quy Nhơn).

Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tại địa phương, các địa phương như Phù Cát, Tuy Phước, Thành phố Quy Nhơn triển khai mô hình "Nuôi vịt biển thương phẩm thích ứng biến đổi khí hậu", mô hình "Nuôi ghép cua thịt với cá dìa",kết quả mô hình được đánh giá có khả năng thích ứng cao và đem lại lợi nhuận cho người dân tham gia mô hình; các huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão đẩy mạnh triển khai xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả như bơ booth, bưởi da xanh, cây sầu riêng hiện nay các cây đang sinh trưởng phát triển tốt. Việc xử lý mùi hôi trong chăn nuôi, xử lý rác sinh hoạt quy mô hộ gia đình được các địa phương đặc biệt quan tâm: huyện Phù Cát triển khainhân rộng mô hình "Sử dụng chế phẩm vi sinh Bidi – Imo xử lý mùi hôi trong chăn nuôi" quy mô hộ gia đình trên địa bàn huyện; huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệtriển khai mô hình "xử lý mùi hôi trong chăn nuôi heo"tại thôn Định Tân thị trấn Vĩnh Thạnh; mô hình"Xử lý mùi hôi do chất thải chăn nuôi gây ra tại hộ gia đình bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn" tại huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh (Quy mô: 25 hộ/huyện), mô hình "Xử lý mùi hôi chuồng trại chăn nuôi heo bằng chế phẩm vi sinh" tại 04 xã Ân Tường Tây, Ân Hảo Đông, Ân Thạnh, Ân Phong huyện Hoài Ân (Quy mô: 80 hộ/xã) và mô hình "Xử lý rác sinh hoạt cho các hộ gia đình" tại xã Nhơn Hạnh và Nhơn Mỹ thị xã An Nhơn (Quy mô: 25 hộ/xã).Ngoài ra, các huyện bước đầu đã lựa chọn đưa vào áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, các giống mới phục vụ cho đời sống người dân địa phương. Tiêu biểu, huyện An Lão đã đưa vào giống dâu tằm S7 phục vụ cho nghề trồng dâu nuôi tằm tại địa phương, kết quả đạt được rất tốt, người dân rất phấn khởi khi đưa vào trồng giống dâu này; huyện Phù Cát triển khai thực hiện đề tài "Chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng đông trùng hạ thảo" quy mô hộ cá thể tại xã Cát Chánh với 01 hộ tham gia, trong đó nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hỗ trợ cho công tác chuyển giao công nghệ với kinh phí 95 triệu đồng.

Công tác hỗ trợ cho phong trào lao động sáng tạo được các huyện quan tâm mạnh mẽ, tại huyện Tây Sơn, sáng kiến "Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức Đại số 8" được triển khai rộng rãi trên địa bàn huyện, đem lại hiệu quả cao trong hướng dẫn học sinh giải toán; ngoài ra, huyện đã hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của huyện để hoàn thiện giải pháp đạt giải Ba Hội thi Sáng tạo nhà nông 2017 là "Cải tiến máy tách hạt ngô", hiện nay sản phẩm đã được thương mại hóa tốt với giá 15 triệu đồng/máy...UBND huyện Vân Canh đã giao cho phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phong trào thanh thiếu niên, học sinh tham gia sáng tạo khoa học bậc học THCS để hướng tới tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh; các huyện Hoài Nhơn, Tuy Phước có hình thức hỗ trợ cho các cá nhân có các giải pháp tham gia các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật đạt giải.

Một số huyện tiếp tục bố trí kinh phí sự nghiệp KH&CN để đăng ký xác lập, xây dựng hệ thống quản lý và phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương đã được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ.Đối nay toàn tỉnh đã có khoảng 27 sản phẩm đặc trưng gắn với chỉ dẫn địa danh được cấp văn bằng bảo hộ.

Cải tiến máy tách hạt ngô của ông Lê Văn Thành huyện Tây Sơn

Bên cạnh những mặt đạt được đó, hoạt động KH&CN cấp huyện vẫn còn một số hạn chế đó là: Một số huyện phê duyệt kế hoạch hoạt động còn chậm, chưa chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về KH&CN, công tác phối hợp với các đơn vị, phòng chuyên môn của Sở KH&CN còn chưa thật sự chặt chẽ. Các mô hình khoa học kỹ thuật của các huyện chủ yếu triển khai từ các mô hình khuyến nông, khuyến công hàng năm, chưa có sự đầu tư xây dựng các mô hình mới tại địa phương; Hầu hết các huyện chưa chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên ngành về KH&CN tại địa phương mình; Kinh phí sự nghiệp KH&CN được bố trí hàng năm được một số huyện sử dụng chưa thật sự hiệu quả, có nội dung chi chưa phù hợp, việc phân bổ kinh phí thực hiện giữa các nội dung chưa thực sự hợp lý, nội dung triển khai chưa mang tính đột phá; Việc hỗ trợ quản lý và phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương sau khi được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu mang chỉ dẫn địa danh còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, một số huyện sau khi đăng ký xong còn lúng túng trong quản lý, chưa đưa ra được các biện pháp hiệu quả để quản lý, dẫn đến chưa phát huy hết lợi thế các sản phẩm đặc trưng mang lại, gây khó khăn cho công tác quy hoạch, quản lý các sản phẩm đặc trưng tại địa phương./.

Tin, ảnh Ngọc Hóa

Các tin bài khác