Quay lại

Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020

Ngày đăng : 23/05/2019, 08:31 AM | Lượt xem : 594

Thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chng tác hại của thuc lá đến năm 2020 :File kèm theo

Để tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 31/05/2019, ngày 18/04/2019 Bộ Y tế đã có công văn số 2090/BYT-KCB gửi các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương : File kèm theo

Các tin bài khác