Quay lại

Hướng dẫn cập nhật, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 09/07/2019, 08:21 AM | Lượt xem : 483

Trong hai ngày (4-5/7) tại TP. Quy Nhơn, Sở KH&CN tổ chức đào tạo, hướng dẫn cập nhật, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015cho gần 80 học viên đến từ các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Giảng viên Nguyễn Ngọc Thi (Viện năng suất Việt Nam ) hướng dẫn cập nhật, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Các học viên được giảng viên Nguyễn Ngọc Thi (Viện năng suất Việt Nam) trình bày các nội dung: Tóm tắt lộ trình áp dụng ISO 9001 trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; Khái quát về bộ ISO 9000 và những thay đổi chính ở ISO 9001:2015 và các yêu cầu của ISO 9001:2015. Tại lớp học các học viên thực hành các bài tập nhưtìm hiểu yêu cầu và giải quyết tình huống đánh giá theo ISO 9001:2015; Lập kế hoạch đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015…

Gần 80 học viên đến từ các sở, ban, ngành trong tỉnh tham gia chương trình hướng dẫn

Tại tỉnh Bình Định, kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ở các cơ quan cấp tỉnh là trước ngày 31/12/2019, cơ quan cấp huyện là trước 31/12/2020 và cơ quan cấp xã là trước ngày 30/6/2021, nhằm xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu và minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy cải cách hành chính với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, công dân.

Tin ảnh Tuấn Khoa

Các tin bài khác