Quay lại

Hội thảo phổ biến Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 10/06/2019, 02:28 PM | Lượt xem : 321

Trong hai ngày (6-7/6) Sở KH&CN tổ chức Hội thảo phổ biến Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương cho gần 200 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành và các UBND huyện, thị xã, thành phố và phòng chuyên môn trực thuộc UBND và 12 UBND cấp xã xây dựng mô hình điểm.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hữu Hà phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hữu Hà nhấn mạnh: Phương châm là làm sao những nội dung của Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được chuyển tải đến các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nắm bắt và triển khai áp dụng hiệu quả, đảm bảo theo yêu cầu quy định. Xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của cơ quan để giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu và minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy cải cách hành chính nói chung và thủ tục hành chính nói riêng mà Chính phủ đã nỗ lực triển khai thực hiện trong nhiều năm qua.

Đại biểu tham gia Hội nghị

Trong phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Nguyên tắc quản lý chất lượng dựa vào 7 nội dung (hướng vào khách hàng, sự lãnh đạo, sự tham gia của mọi người, tiếp cận theo quá trình, cải tiến, quyết định dựa trên bằng chứng, quản lý  mối quan hệ), cấu trúc mới có đến 10 nội dung  (giới thiệu, phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn, thuật ngữ và định nghĩa, bối cảnh của tổ chức, sự lãnh đạo, hoạch định, hỗ trợ, thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện, cải tiến). Một số khai niệm mới trong TCVN ISO 9001:2015 như : sản phẩm và dịch vụ, thông tin dạng văn bản, môi trường cho việc thực hiện các quá trình, nguồn lực theo dõi và đo lượng, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, nhà cung cấp từ bên ngoài, bối cảnh của tổ chức, tư duy dựa trên rủi ro, tri thức của tổ chức, lãnh đạo cao nhất chịu trách nhiệm.

Kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ở các cơ quan cấp tỉnh là trước ngày 31/12/2019, cơ quan cấp huyện là trước 31/12/2020 và cơ quan cấp xã là trước ngày 30/6/2021. Mô hình hệ thống quản lý chất lượng được xác định như một công cụ quan trọng hỗ trợ cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc chuẩn hóa các quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức làm việc với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, công dân.

Tin ảnh Lê Tuấn

Các tin bài khác