Quay lại

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019: phấn đấu 100% tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 22/01/2019, 08:38 AM | Lượt xem : 4671

Ngày (18/01) Sở KH&CN tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019. Trong năm 2018, Ban Giám đốc Sở, cùng Đảng ủy, BCH Công đoàn Sở lãnh đạo, chỉ đạo CC, VC&NLĐ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc của cơ quan; hoạt động của các đoàn thể được Đảng ủy lãnh đạo, chính quyền quan tâm tạo điều kiện để triển khai hưởng ứng các phong trào của đoàn thể cấp trên và của cơ quan phát động. Trong năm qua, toàn ngành cơ bản đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết Hội nghị CCVC đã đề ra. 

Ông Lê Công Nhường, Giám đốc Sở báo cáo tại Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, Giám đốc Sở, Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN Lê Công Nhường báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CC,VC&NLĐ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của năm 2019: Phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình công tác của Bộ KH&CN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao và kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019. Tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến Dự án Tổ hợp Không gian khoa học và đẩy nhanh tiến độ dự án theo chỉ đạo UBND tỉnh. Phối hợp Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành tổ chức các cuộc Hội thảo quốc tế năm 2019. Tập trung triển khai hoàn thành việc thông qua Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bình Định thực hiện năm 2019. Giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020. Thực hiện Kế hoạch điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác  đối với công chức, viên chức toàn ngành. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý nhà nước của tỉnh về khoa học và công nghệ. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đăng ký thực hiện các đề tài/dự án cấp nhà nước. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 và Hội thảo, hội thao các Sở Khoa học và Công nghệ vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phối hợp phát triển KH&CN với các tổ chức trong và ngoài nước và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và CCVC&NLĐ của cơ quan, 100% CCVC&NLĐ được học tập các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên. Phổ biến quán triệt cho toàn thể CCVC&NLĐ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc Quy định tiêu chuẩn đạo đức lối sống, Kế hoạch hành động thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí của ngành. Tạo điều kiện để CCVC&NLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ.Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác xây dựng Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và cơ quan đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, CĐCS và Đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc, cơ quan đạt cơ quan văn hoá.

Ông Phạm Văn Hảo góp ý tại hội nghị

Cán bộ công chức, viên chức và người lao động toàn ngành cũng được nghe đồng chí Trần Đình Chương, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch CĐ Sở báo cáo hoạt động Công đoàn Sở năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo công khai tài chính toàn ngành của đồng chí Hàn Mai Thi. Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân do Trưởng ban Đào Thị Ái Thùy trình bày.

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị Quyết năm 2019

Toàn thể Hội nghị thông qua Nghị Quyết Hội nghị Công chức viên chức và người lao động năm 2019 như: Tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, công đoàn phát động phong trào thi đua trong toàn Sở và phối hợp với chính quyền có biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể để tập thể và cá nhân đăng ký các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới và các danh hiệu thi đua trong năm 2019.

 

Tin ảnh Lê Tuấn

Các tin bài khác