Quay lại

Công khai dự toán ngân sách năm 2018

Ngày đăng : 30/11/2018, 10:38 AM | Lượt xem : 1735

- Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở KH&CN Bình Định

- Dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2018

- Công văn số 1594/SKHCN-TC

Các tin bài khác