Quay lại

Chuẩn bị cho Hội nghị KH&CN và hội thao khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 05/03/2019, 01:58 PM | Lượt xem : 4531

Ngày (1/3), tại tp. Quy Nhơn, Vụ Phát triển Khoa học và công nghệ địa phương (Bộ KH&CN) đã có buổi làm việc với lãnh đạo các Sở KH&CN để chuẩn bị cho Hội nghị KH&CN và hội thao khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XV tại Thành phố Đà Nẵng vào tháng 6.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Liễu-Vụ Trưởng Vụ Phát triển Khoa học và công nghệ địa phương (Bộ KH&CN) cho biết: Các sự kiện diễn ra Hội nghị Khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XV: Hội nghị KH&CN với phát triển kinh tế biển và phát triển dược liệu vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.  Hoạt động Trưng bày các sản phẩm KH&CN của địa phương, xây dựng video giới thiệu một số mô hình được hình thành từ kết quả nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ đã và đang được các doanh nghiệp triển khai có hiệu quả, và giao lưu thể thao cho cán bộ làm khoa học công nghệ trong khu vực, dự kiến có các môn: bóng đá mini nam, bóng bàn, cầu lông, kéo co…

Ông Nguyễn Văn Liễu-Vụ Trưởng Vụ Phát triển Khoa học và công nghệ địa phương (Bộ KH&CN) phát biểu chỉ đạo

Cũng như chuẩn bị những nội dung dự kiến đưa ra thảo luận như: Giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; Nghị quyết 19-NQ/TW theo phương án đã và đang được triển khai kiện toàn sắp xếp tại địa phương; Những vấn đề và giải pháp ưu tiên, tập trung nguồn lực để ứng dụng công nghệ 4.0, công nghệ cao, công nghệ hữu cơ, công nghệ sạch trong sản xuất nông nghiệp, dược liệu an toàn, khai thác và phát triển du lịch. Xây dựng và tạo lập giá trị tài sản sở hữu trị tuệ các sản phẩm chủ lực của Vùng, của địa phương. Đề xuất những nhiệm vụ cụ thể ứng dụng công nghệ 4.0; Công tác phối hợp giữa các Sở, bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, vấn đề liên kết giữa các Sở KH&CN trong công tác quản lý nhà nước, trong việc triển khai các nhiệm vụ liên kết vùng để hình thành và phát triển sản xuất một số sản phẩm chủ lực của Vùng; Những tác động và giải pháp phát huy hiệu quả của Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của địa phương và Vùng. Hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Vấn đề tổng kết đánh giá tác động của KH&CN phục vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2015-2020. Vấn đề xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch KH&CN giai đoạn 2021-2030.

Hội nghị KH&CN phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển vùng Nam Trung Bộ là triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 20/10/ 2018 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị khoa học và công nghệ với phát triển dược liệu vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, nhằm phát huy tiền năng, lợi thế dược liệu vùng, yêu cầu đặt ra trong công tác phát triển theo Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu của Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tin ảnh Lê Tuấn

Các tin bài khác