Quay lại

Bình Định triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

Ngày đăng : 27/06/2018, 02:01 PM | Lượt xem : 269

Ngày (20/6) UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBNDthực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thời gian học tập tại các nhà trường; tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đến năm 2025: 100% các trường đại học, 70% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm. Tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Ra mắt không gian khởi nghiệp chung tại Sở KH&CN vào ngày 4/5/2018

Đối tượng là học sinh, sinh viên đang học tại trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; Cán bộ, giảng viên, giáo viên, người làm công tác hỗ trợ sinh viên trong các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp và giáo viên hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Đề án cũng đề ra 5 giải pháp thực hiện là: Đẩy mạnh thông tin, truyền thông; Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp ngân sách, nguồn thu hoạt động sự nghiệp, quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và đào tạo; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Giám đốc Sở KH&CN, Lê Công Nhường trao giải các ý tưởng đạt giải tại cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Bình Định năm 2017

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Sở KH&CN được UBND tỉnh giao các nhiệm vụ: Chù trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạo đội ngủ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp về các chuyên đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn Bình Định  tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp và lựa chọn, giới thiệu các dự án khởi nghiệp khả thi của học sinh, sinh viên với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Các tin bài khác