Quay lại

Báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở

Ngày đăng : 01/10/2018, 07:33 AM | Lượt xem : 1419

Báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh, theo điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/06/2008, định kỳ hằng năm hoặc khi có yêu cầu của cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ gửi đến cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân.

Theo Khoản 1, Điều 16, Nghị định 107/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử quy định "Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo định kỳ hằng năm về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ của cơ sở tiến hành công việc bức xạ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đề nghị các đơn vị gửi báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ trong năm 2018 (theo mẫu) về Sở trước ngày 30/10/2018 để Sở tổng hợp tình hình và báo cáo về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định.

Báo cáo gửi về: Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định.

Địa chỉ: 208 Diên Hồng, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0914243820.

Mẫu báo cáo đơn vị có thể tải ở đây:

1. Biểu mẫu báo cáo thực trạng công tác đảm bảo an toàn bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (năm 2018).

2. Biểu mẫu báo cáo về công tác đảm bảo an toàn bức xạ trong sử dụng các thiết bị đo công nghiệp có chứa nguồn phóng xạ kín (năm 2018).

3. Biểu mẫu báo cáo thực trạng công tác đảm bảo an toàn bức xạ trong khai thác và chế biến quặng sa khoáng titan (năm 2018)

Các tin bài khác