Quay lại

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Ngày đăng : 20/09/2019, 08:50 AM | Lượt xem : 423

Ngày (19/9) tại TP. Quy Nhơn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN) phối hợp với Viện năng suất Việt Nam chi nhánh tại Đà Nẵng tổ chức đào tạo: Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2015 tại cơ quan hành chính nhà nước cho hơn 70 học viên đến UBND huyện, thị xã, thành phố và phòng chuyên môn trực thuộc UBND và 12 UBND cấp xã xây dựng mô hình điểm.

Quang cảnh khóa đào tạo

Đánh giá nội bộ giúp tổ chức, cơ quan hành chính nhà nước từ xác định mức độ phù hợp, hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. Ghi nhận các điểm không phù hợp để khắc phục, sửa chữa. Xác định các điểm không phù hợp tiềm ẩn, các vấn đề cần cải tiến. Gồm 7 nguyên tắc đánh giá nội bộ đó là:Tính nhất quán, báo cáo đúng, cẩn trọng nghề nghiệp, bảo mật, độc lập, tiếp cận `dựa trên bằng chứng, tiếp cận dựa trên rủi ro …

Trong 2 ngày tập huấn, các học viên sẽ được giảng viên Nguyễn Ngọc Thi-Giám đốc Viện Năng suất Việt Nam tại Đà Nẵng trình bày các nội dung: Tóm tắt lộ trình áp dụng ISO 9001 tại cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; Khái quát về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và những thay đổi ở ISO 9001:2015; Tóm tắt yêu cầu ISO 9001:2015; Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo theo TCVN 9001: 2015 và thực hành Kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO, tìm hiểu yêu cầu và giải quyết tình huống đánh giá theo ISO 9001:2015; Lập kế hoạch đánh giá nội bộ theo theo ISO 9001:2015…

Ông Nguyễn Ngọc Thi (Viện Năng suất Việt Nam tại Đà Nẵng)  trình bày các nội dung

Mục tiêu của lớp học là triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nắm bắt và áp dụng hiệu quả, đảm bảo yêu cầu quy định. Giúp cho người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công, đồng thời đáp ứng yêu cầu của tổ chức, công dân và yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

Tin ảnh Tuấn Khoa

Các tin bài khác